تانکر آب 5000 لیتر

شرح:

فایبر گلاس

مشخصات فنی

مواد Fiberglass Reinforced Plastic Panel